ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานครูที่ปรึกษา