ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)