บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันอังคาร ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันอังคาร ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
คลิกดูภาพเพิ่มเติม
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี