นเสาร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมแถลงข่าว มหกรรมถนนอาหาร “อุดรเลิศรส”

วันเสาร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมแถลงข่าว มหกรรมถนนอาหาร “อุดรเลิศรส” ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวเชิงคุณค่า กิจกรรมหลัก มหกรรมถนนอาหาร “อุดรเลิศรส” และการแสดงศิลปวัฒนธรรม (Udonthani Taste Festival ๒๐๒๔) โดยมี นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานแถลงข่าว ณ ลานกิจกรรมชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดร