นิทรรศการผ้าอีสาน-ล้านช้าง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นิทรรศการผ้าอีสาน-ล้านช้าง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/2Nc4SvBRyTmreRZ87
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี