นาย สุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดร บริเวณโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นาย สุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดร บริเวณโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์