นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการศึกษานานาชาติ โดยมี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และ นางบำเพ็ญพร สุริยกมล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการศึกษานานาชาติ โดยมี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และ นางบำเพ็ญพร สุริยกมล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี ร่วมลงนาม มี คณะกรรมการหอการค้า หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน โดยมี นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี