นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมคณะครูเข้าร่วมโครงการ “ครบเครื่องเรื่อง กบข”

นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมคณะครูเข้าร่วมโครงการ “ครบเครื่องเรื่อง กบข” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ การให้ประโยชน์ตอบเเทน ส่งเสริมการออม ในวันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/e5SqcHaCSgzXD3XG7
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี