นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม คณะครู และ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓

นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม คณะครู และ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี