นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ลงพื้นที่แนะแนวศึกษาต่อในสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครู
และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ลงพื้นที่แนะแนวศึกษาต่อในสายอาชีพ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อแนะแนวทางในการศึกษาต่อเกี่ยวกับสาขาวิชาต่าง ๆ ในสายอาชีพแก่นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ในวันอังคาร ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
ณ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์วิทยา ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี