นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา นำโดยนางโคมทอง ไชยสิทธิ์ ประธานกรรมการ เข้าร่วมการสัมภาษณ์ การพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิแสงเทียนธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา นำโดยนางโคมทอง ไชยสิทธิ์ ประธานกรรมการ เข้าร่วมการสัมภาษณ์ การพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิแสงเทียนธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม ณ ห้องประชุมโพศรี ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี