นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการ ๕ ธันวาคม วันชาติและวันพ่อเเห่งชาติ และโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักเเรม พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ ๓ สี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการ ๕ ธันวาคม วันชาติและวันพ่อเเห่งชาติ และโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักเเรม พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ ๓ สี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรครู คณะดำเนินงาน ร่วมปรึกษาหารือโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี