นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากบริษัท S&P และ บริษัท MINOR พร้อมนางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ซึ่งในวันนี้ บริษัท S&P และ บริษัท MINOR ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้ โดยมีหัวหน้าแผนกวิชา ครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาการบัญชี เเละบุคลากรในงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากบริษัท S&P และ บริษัท MINOR พร้อมนางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ซึ่งในวันนี้ บริษัท S&P และ บริษัท MINOR ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้ โดยมีหัวหน้าแผนกวิชา ครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาการบัญชี เเละบุคลากรในงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/5MvQLVaLC3k33LET9
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี