นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธาน เปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจสำหรับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมนางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โดยมีหัวหน้าแผนกวิชา ครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แผนกวิชาการโรงเเรม แผนกวิชาการตลาด เเละบุคลากรในงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธาน เปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจสำหรับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมนางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โดยมีหัวหน้าแผนกวิชา ครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แผนกวิชาการโรงเเรม แผนกวิชาการตลาด เเละบุคลากรในงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี