นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี