นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันเสาร์ ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง)
นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/RLY5vV6ubHRjttkX6
รายงานโดย #ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #UDVCPR #UDVCTEAMWORK++