นายสมัย ศรีหาบุตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เชิญคณะกรรมการงานประกันคุณภาพฯ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมข้อมูล หลักฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา 2564

นายสมัย ศรีหาบุตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เชิญคณะกรรมการงานประกันคุณภาพฯ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมข้อมูล หลักฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช