นายสมัย ศรีหาบุตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ “การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564” แบบออนไลน์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.

นายสมัย ศรีหาบุตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ “การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564” แบบออนไลน์
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.