นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด (Big Cleaning Day) และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา (๓ มิถุนายน ๒๕๖๗)

วันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด (Big Cleaning Day) และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา (๓ มิถุนายน ๒๕๖๗)
จัดกิจกรรม ณ วัดโพธิสมภรณ์