นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะครู และ บุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

💖 นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะครู และ บุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อม✨พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี