นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการ งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาการจัดเตรียมข้อมูลจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันอังคาร ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อาคาร ๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการ งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาการจัดเตรียมข้อมูลจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันอังคาร ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อาคาร ๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี