นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมคณะครู เข้าร่วม กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน โดยมี อาจารย์เฉินห่าว เป็นผู้สอนให้กับ คณะครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และแผนกวิชาการโรงแรม โดยโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมคณะครู เข้าร่วม กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน โดยมี อาจารย์เฉินห่าว เป็นผู้สอนให้กับ คณะครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และแผนกวิชาการโรงแรม โดยโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคาร ๘ ห้อง ๘๔๑๐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี