นายธีรภัทร ไชยสัตย์ ประธานอนุกรรมการ และ คณะ เข้าร่วมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีนางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่ถูกคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้ คือ นางสาวปณิดา ปัญญาสุทธิเลิศ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒

นายธีรภัทร ไชยสัตย์ ประธานอนุกรรมการ และ คณะ เข้าร่วมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีนางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่ถูกคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้ คือ นางสาวปณิดา ปัญญาสุทธิเลิศ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี