นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาวพลอยไพลิน ทิมสายทอง เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนพัฒนายกระดับงาน Domestic Event มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาวพลอยไพลิน ทิมสายทอง เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนพัฒนายกระดับงาน Domestic Event มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี