นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อม คณะครู และนักศึกษา ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เข้าร่วม โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ จังหวัดหนองคาย

นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อม คณะครู และนักศึกษา ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เข้าร่วม โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ จังหวัดหนองคาย
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี