นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เตรียมการต้อนรับคณะผู้บริหาร และอาจารย์จาก Tri Klapanunggal Vocational School Bogor -Indonesia จะเข้าเยี่ยมวิทยาลัยฯ และทำพิธีลงนามความร่วมมือ ในวันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒

นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เตรียมการต้อนรับคณะผู้บริหาร และอาจารย์จาก Tri Klapanunggal Vocational School Bogor -Indonesia จะเข้าเยี่ยมวิทยาลัยฯ และทำพิธีลงนามความร่วมมือ ในวันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี