นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม การปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (สู่ขวัญกำนัลศิษย์) ในวันจันทร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม การปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (สู่ขวัญกำนัลศิษย์) ในวันจันทร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี