นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วม การประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องมงกุฎดาว โรงแรมสยามแกรนด์

นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วม การประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องมงกุฎดาว โรงแรมสยามแกรนด์
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี