นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม การนำเสนอโครงงาน Presentation Project วิชาโครงงาน ระดับ ปวช. ๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ ปวส. ๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันพุธ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒

นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม การนำเสนอโครงงาน Presentation Project วิชาโครงงาน ระดับ ปวช. ๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ ปวส. ๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันพุธ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี