นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “เทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ ๑๐”

วันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น.
นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “เทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ ๑๐”
ณ บริเวณอุดรธานีฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี