นางสถิรดา ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและคุณครูรุจิรา บุญรักษา เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #UDVCFamily ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนักศึกษา นายพชร แสงภู นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสถิรดา ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและคุณครูรุจิรา บุญรักษา เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #UDVCFamily ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนักศึกษา นายพชร แสงภู นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมนักศึกษาฮีโร่ของ UDVC #คนดีศรีอาชีวะ ในวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 ณ วัดโพธิวราราม จังหวัดอุดรธานี