นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานผีมือแรงงานสาขาอาชีพ ภาคบริการ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ ๑

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานผีมือแรงงานสาขาอาชีพ ภาคบริการ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ ๑ ในวันจันทร์ ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี