นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมหารือ แผนงานยุทรศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รอบคอบ รัดกุม ในวันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมหารือ
แผนงานยุทรศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รอบคอบ รัดกุม ในวันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี