นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม คณะผู้บริหาร และนางวัฒนาวรรณ พิมพ์ศรี หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ร่วมแสดงความยินดีและให้คำแนะนำ กับนักศึกษาทวิวุฒิ ระดับชั้น ปวส. ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ที่เดินทางไปศึกษาต่อที่ วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาอันฮุย (Anhui Vocational & Technical College) สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม
คณะผู้บริหาร และนางวัฒนาวรรณ พิมพ์ศรี หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ร่วมแสดงความยินดีและให้คำแนะนำ กับนักศึกษาทวิวุฒิ ระดับชั้น ปวส. ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ที่เดินทางไปศึกษาต่อที่ วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาอันฮุย (Anhui Vocational & Technical College) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี