นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมนักการภารโรง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ ในวันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมนักการภารโรง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ ในวันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี