นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมดำเนินการเตรียมความพร้อมในการประเมินนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในวันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมดำเนินการเตรียมความพร้อมในการประเมินนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในวันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี