นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม พิธีลาศาลพระภูมิเจ้าที่ ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลาฤกษ์มงคล ๑๖.๑๙ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม พิธีลาศาลพระภูมิเจ้าที่ ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลาฤกษ์มงคล ๑๖.๑๙ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี