นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี โดยมี นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรฯ

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี โดยมี นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี