นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม คณะผู้บริหาร และนางวัฒนาวรรณ พิมพ์ศรี หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมแสดงความยินดีและให้คำแนะนำ กับนักศึกษาทวิวุฒิ ระดับชั้น ปวส. ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาอันฮุย (Anhui Vocational & Technical College) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม คณะผู้บริหาร และนางวัฒนาวรรณ พิมพ์ศรี หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมแสดงความยินดีและให้คำแนะนำ กับนักศึกษาทวิวุฒิ ระดับชั้น ปวส. ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาอันฮุย (Anhui Vocational & Technical College) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี