นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม คณะผู้บริหาร มอบของที่ระลึก ให้กับคุณครู Jian Xiaodong ครูอาสาสมัครชาวจีน และ คุณครู Soyoung Oh ครูอาสาสมัครชาวเกาหลี ก่อนเดินทางกลับประเทศ ณ ห้องโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม คณะผู้บริหาร มอบของที่ระลึก ให้กับคุณครู Jian Xiaodong ครูอาสาสมัครชาวจีน และ คุณครู Soyoung Oh ครูอาสาสมัครชาวเกาหลี ก่อนเดินทางกลับประเทศ ณ ห้องโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี