นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประเทศไทย และ วิทยาลัย SMK Tri Karya Klapanunggal Bogor ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนด้านการจัดการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือ ไทย-อินโดนีเซีย

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประเทศไทย และ วิทยาลัย SMK Tri Karya Klapanunggal Bogor ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนด้านการจัดการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือ ไทย-อินโดนีเซียในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี