นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖“ปัจฉิมกาล พิกุลบานสู่สังคม” โดยมีกิจกรรม ฟังการบรรยาย “การพัฒนาบุคลิกภาพ” โดย อาจารย์ระพีพรรณ จันทรสา ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖“ปัจฉิมกาล พิกุลบานสู่สังคม” โดยมีกิจกรรม ฟังการบรรยาย “การพัฒนาบุคลิกภาพ” โดย อาจารย์ระพีพรรณ จันทรสา ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้ นักเรียน นักศึกษาที่ไปแข่งขันทักษะระดับชาติ กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ / ผูกข้อมือแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และกิจกรรมบูมแสดงความยินดี โดยนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ และ ปวช.๒ ทุกแผนกวิชา ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ และ บริเวณลานโพศรี โดมเพื่อน้อง
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี