นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และคณะผู้บริหาร มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นตัวแทนระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และคณะผู้บริหาร มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นตัวแทนระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี