นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ในการเตรียมความพร้อม โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

💖 นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ในการเตรียมความพร้อม ✨โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี