นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมเตรียมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมเตรียมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี