นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา ในโครงการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ TOEIC. LISTENING & READING TEST ๒๐๒๔ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา ในโครงการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ TOEIC. LISTENING & READING TEST ๒๐๒๔ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี