นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา แสดงความรัก และความจงรักภักดี ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ (อกท.) และเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี จากสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเชิญชวนให้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงหยาดเหงื่อและรอยยิ้ม ในช่วงการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ในวันพุธ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา แสดงความรัก และความจงรักภักดี ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ (อกท.) และเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี จากสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเชิญชวนให้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงหยาดเหงื่อและรอยยิ้ม ในช่วงการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ในวันพุธ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี