นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๗ งานศิลปะการจำหลักหยวก ในวันอังคาร ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๗ งานศิลปะการจำหลักหยวก ในวันอังคาร ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี