นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม คณะผู้บริหาร และนางวัฒนาวรรณ พิมพ์ศรี หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาทวิวุฒิ ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาอันฮุย (Anhui Vocational & Technical College) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม คณะผู้บริหาร และนางวัฒนาวรรณ พิมพ์ศรี หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาทวิวุฒิ ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาอันฮุย (Anhui Vocational & Technical College) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี