นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วม พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ๑๐๔ ปี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถฯ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วม พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ๑๐๔ ปี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถฯ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี